Seuch Honey Queen´s Yade
Such Honey Queen`s Opus och Such Honey Queen´s Yllevetti.
tävlar i agillity och hopp klass 2båda förälrarna DNA fria
patella 00 ögon ua